1. Registrering på grindinggay.se är gratis. Efter registrering kan du visa alla profiler, ta emot & visa meddelanden och skicka blinkningar gratis. Vissa funktioner på grindinggay.se kräver köp av krediter. Oanvända saldon får inte lösas in kontant och återbetalas inte, förutom om det krävs enligt tillämplig lag. Krediter har en begränsad giltighet och upphör automatiskt efter 90 dagar om de inte används.
  2. Alla betalningar är engångs- och engångsbetalningar.
  3. Alla priser inkluderar moms och andra skatter på laglig väg, om inte annat överenskommits.
  4. För att skicka meddelanden måste du köpa ett kreditpaket eller, om tillgängligt, kan du göra en engångsbetalning per telefon. För priser se tabellen nedan.
  5. Betalningarna sker i SEK. Din bank kan ta ut valutavgifter, beroende på dess villkor och avtal.
Creditpack Valuta Pris Prissättning
Creditpack 10 SEK 175.00 kr 17.50 kr
Creditpack 25 SEK 400.00 kr 16.00 kr
Creditpack 50 SEK 750.00 kr 15.00 kr
Creditpack 100 SEK 1350.00 kr 13.50 kr
Creditpack 250 SEK 3000.00 kr 12.00 kr